Ik zoek een

in
Open Vld afdeling Tielt-Winge Logo

Open Vld afdeling Tielt-Winge

Politieke partij in Tielt-Winge met 8 gemeenteraadsleden, 3 politieraadsleden en 4 OCMW-raadsleden.

Blerebergstraat 48, 3390 Tielt-Winge

+32 16 63 41 90

+32 16 63 90 10

+32 473 55 05 61

http://www.tieltwinge.openvld.be

Vind ons op Facebook

Vind ons op Twitter

Vind ons op LinkedIn

Nieuws van Open Vld afdeling Tielt-Winge

VODKA-actie in Tielt-Winge

 • 12 augustus 2017
 • Open Vld afdeling Tielt-Winge
 • Tielt-Winge

De Vlaamse Landmaatschappij kondigt haar jaarlijkse VODKA-controleactie aan, die staat voor: "Verantwoord Omgaan met Dierlijk mest, Kunstmest en Andere meststoffen". Tielt-Winge is één van de 29 gemeenten die daarvoor geselecteerd werden. In gans Vlaams-Brabant worden enkel Holsbeek, Lubbeek en onze gemeente gecontroleerd.

lees meer

Ook Tielt-Winge gaat van arm naar rijk gas

 • 11 augustus 2017
 • Open Vld afdeling Tielt-Winge
 • Tielt-Winge

De Nederlandse autoriteiten besloten om de uitvoer van arm gas naar ons land te verminderen en in 2030 volledig stop te zetten. Daarom gaat Infrax onder meer in Tielt-Winge vanaf 1 juni 2018 een ander soort gas verdelen. De burgemeester en de secretaris werden daarover per mail bericht op 10 augustus 2017.

lees meer

Verkoop van nutteloze gemeente-eigendommen zorgt voor beter onderhoud trage en holle wegen

 • 03 augustus 2017
 • Open Vld afdeling Tielt-Winge
 • Tielt-Winge

De openbare verkoop die de gemeente hield verleden jaar en opnieuw houdt dit jaar zorgt ervoor dat de INL-ploeg van IGO meer tijd kan spenderen aan het beheer van holle wegen en trage wegen in Tielt-Winge. Precies hetgeen Open Vld afdeling Tielt-Winge voorspelde. Gemeenteraadslid Gunther Clinckx (Open Vld) licht dit graag toe.

lees meer

Ontwerper ruimtelijk uitvoeringsplan

 • 02 augustus 2017
 • Open Vld afdeling Tielt-Winge
 • Tielt-Winge

Het college van burgemeester en schepenen heeft op dinsdag 1 augustus 2017 Antea Groep uit Hasselt gelast met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan "Gouden Kruispunt" ten belope van € 39.733,98. Schepen van ruimtelijke ordening Agnes Van de Gaer (Open Vld) legt het U uit.

lees meer

Verbindingsriolering Binkom gaat in uitvoering

 • 31 juli 2017
 • Open Vld afdeling Tielt-Winge
 • Tielt-Winge

Op 31 oktober 2016 lieten wij U weten dat er voor het Aquafin-project "Verbindingsriolering Binkom" een bouwvergunning afgeleverd werd. Een maand eerder schreven we op deze website over het feit dat diezelfde werken van openbaar nut verklaard werden. Al die beslissingen werden mogelijk door het akkoord dat schepen van openbare werken Germaine Willems (Open Vld) met de gemeente Lubbeek bereikte. Hoog tijd dus om de handen effectief uit de mouwen te steken.

lees meer

VBR Heuvelstraat gaat volgende fase in

 • 30 juli 2017
 • Open Vld afdeling Tielt-Winge
 • Tielt-Winge

In mei 2016 deelden wij U mee dat er een bouwvergunning uitgereikt werd voor de verbindingsriolering Heuvelstraat. In maart 2017 kon U hier lezen dat die werken van openbaar nut verklaard werden. Tussenliggend schreven wij U al over de strikte timing die schepen van openbare werken Germaine Willems afgesproken heeft met aannemer en architect. Hoog tijd dus om aan de laatste fase van deze werken te beginnen!

lees meer

Groen lachen zonder rood te worden is een kunst

 • 29 juli 2017
 • Open Vld afdeling Tielt-Winge
 • Tielt-Winge

"Onder druk van de vernieuwde belangstelling, én een mogelijk juridische staartje, belandde het Tielt-Wingse Trage Wegen dossier onlangs weer op de tafel van het bestuur", zo schreef Groen in volle vaart in april 2015. Intussen is de dagvaarding "Van Damme" een feit. En wie is de eerste om zich met advocaat en al te verzetten tegen het openstellen van een trage weg? Inderdaad: de nummer 2 op de lijst van ... Groen.

lees meer

Wie niet weg is ... is gezien

 • 28 juli 2017
 • Open Vld afdeling Tielt-Winge
 • Tielt-Winge

De politiezone 5389 "Hageland" beschikt over een mobiel ANPR-systeem dat de lokale politie in staat stelt om geautomatiseerd en mobiel nummerplaten te controleren. Wie met een gestolen voertuig rondrijdt, met valse nummerplaten en platen die niet overeenkomen met het voertuig waarop ze hangen, niet verzekerd of niet gekeurd is, die gaat beter elders rondtoeren!

lees meer

Nieuwe fase restauratie barrièrehuis

 • 27 juli 2017
 • Open Vld afdeling Tielt-Winge
 • Tielt-Winge

Sinds 23 februari 2001 werd de herberg uit 1781 die langs de Leuvensesteenweg in de deelgemeente Tielt staat op voorspraak van burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) beschermd als monument en dorpsgezicht. Sindsdien werd er een hele weg afgelegd door de particuliere eigenaars om het gebouw te restaureren; actueel staan de zij- en de achtergevel in de steigers.

lees meer

Trottoir Boekhoutstraat vergund

 • 26 juli 2017
 • Open Vld afdeling Tielt-Winge
 • Tielt-Winge

Op 15 juli 2017 werd er een bouwvergunning afgeleverd voor het aanleggen van een voetpad in betonstraatstenen en een goot in de Boekhoutstraat. Een kolfje naar de hand van schepen van ruimtelijke ordening Agnes Van de Gaer (Open Vld).

lees meer

Uitzonderlijke droogte april-juni 2017 geen landbouwramp voor Tielt-Winge?

 • 19 juli 2017
 • Open Vld afdeling Tielt-Winge
 • Tielt-Winge

In Vlaams-Brabant werden volgens het KMI 42 gemeenten in de afgelopen maanden getroffen door uitzonderlijke droogte. In Tielt-Winge zouden de land- en tuinbouwers niet geconfronteerd zijn met zware droogteschade aan hun gewassen? Een kolfje naar de hand van schepen van landbouw Agnes Vandegaer (Open Vld).

lees meer

't Klein verlet is er helemaal klaar voor!

 • 17 juli 2017
 • Open Vld afdeling Tielt-Winge
 • Tielt-Winge

Op uitdrukkelijke vraag van initiatiefnemers Elke Van Edom en Lieven Aertgeerts hield burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) de naam van hun nieuwe uitbating aan het standbeeld van Eddy Merckx tegenover diens geboortehuis stil, maar intussen is het stilaan zo ver ...

lees meer

Burgemeester antwoordt minister van justitie over de herindeling van de gerechtelijke kantons

 • 16 juli 2017
 • Open Vld afdeling Tielt-Winge
 • Tielt-Winge

Goede tradities zijn er om in ere te houden. Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) is één van de zes nog zetelende gemeenteraadsleden die er op 11 juni 1998 bij waren toen de gemeente -nota bene op voorstel van de liberale oppositie- besloot om gans Tielt-Winge bij het gerechtelijk kanton Aarschot in te delen. Recent schreef hij daarover aan de minister van justitie.

lees meer

Gemeenteraadsvoorzitter doet een kerkfabriekenboekje open

 • 15 juli 2017
 • Open Vld afdeling Tielt-Winge
 • Tielt-Winge

Hijzelf en zijn voorvaderen zetelen in de kerkfabriek Sint-Matheus Meensel sinds de oprichting van het kerkbestuur na de Franse omwenteling. Ondertussen dus al ongeveer twee eeuwen. Het bisdom verzond hem in mei van dit jaar een brief over het pastorieën- en kerkenplan, met het verzoek om die aan de gemeenteraad te willen voorleggen. En zo geschiedde. Gemeenteraadsvoorzitter Marcel Vande Gaer (Open Vld) kondigde bij die gelegenheid wel aan persoonlijk te zullen antwoorden ... .

lees meer

Froome leerde fietsen en frieten eten in ... Tielt-Winge

 • 14 juli 2017
 • Open Vld afdeling Tielt-Winge
 • Tielt-Winge

Op 12 juli 2017 was Chris Froome te gast bij Maarten Vangramberen aan diens tafel in Vive le Vélo (Sporza). Hij maakte daar publiek wat wij al lang wisten: in 2006 kwam hij naar Europa om te leren fietsen en daarvoor verbleef hij gedurende zes maanden in Tielt-Winge.

lees meer

Vlaams-Brabant presenteert drie wijnweekends

 • 13 juli 2017
 • Open Vld afdeling Tielt-Winge
 • Tielt-Winge

Tussen 19 augustus en 3 september 2017 organiseert Toerisme Vlaams-Brabant drie wijnweekends onder de titel "(Sp)rankelend Hageland". Het programma werd voorgesteld in het Wijnkasteel Haksberg in Tielt-Winge en onder meer burgemeester Rudi Beeken (Open Vld), schepen Yvette Duerinckx (sp.a) en Open Vld-bestuurslid Thierry Bogaert waren er van de partij.

lees meer

En wat verdient U zoal?

 • 12 juli 2017
 • Open Vld afdeling Tielt-Winge
 • Tielt-Winge

Jerry DC alias Jeroen DC alias Jeroen De Caesemaeker raadpleegde naar eigen zeggen de Politieke Databank en stelde daarbij vast dat burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) er niet antwoordde op de vraag 22: "Alle politieke mandatarissen moeten de inkomsten (incl. voordelen in natura) verkregen uit hun mandaat, openbaar maken". Hij kreeg wel meteen persoonlijk een antwoord dat wij U niet willen onthouden!

lees meer

Vlaamse feestdag zet aan tot snel rijden?

 • 11 juli 2017
 • Open Vld afdeling Tielt-Winge
 • Tielt-Winge

Sommigen hadden op 11 juli een dagje vrij, maar anderen niet, zoals de lokale politie. Die stelt zich op uitdrukkelijke vraag van burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) veel meer op in de kleine gemeentewegen in plaats van de brede gewestwegen, omdat de risico's en de hinder van overdreven snelheid verhoudingsgewijs groter is in die kleine wegen. Lees meer voor meer details.

lees meer

Open Vld afdeling Tielt-Winge wenst U graag een fijne vakantie toe!

 • 10 juli 2017
 • Open Vld afdeling Tielt-Winge
 • Tielt-Winge

In de grote vakantie trachten we het wat kalmer aan te doen met onze berichten, maar voorlopig lukt dat nog niet zo goed. Wat niet is kan nog komen!

lees meer

Vakantie ... maar niet voor Open Vld afdeling Tielt-Winge!

 • 08 juli 2017
 • Open Vld afdeling Tielt-Winge
 • Tielt-Winge

Eindelijk is het zover: de zomerperiode, waar iedereen wel ergens een momentje van rust opzoekt. De gemeenteraad is hierop geen uitzondering en zal na een hopelijk mooie zomer, begin september terug van start gaan. Achter de schermen wordt er binnen onze partij echter hard doorgewerkt, en dat legt ondervoorzitter Robin Claes graag aan U uit.

lees meer

Contacteer Open Vld afdeling Tielt-Winge

Heeft u een vraag voor Open Vld afdeling Tielt-Winge? Vul het onderstaande formulier in!