Bespaar op politiek, niet op de mensen!

Bespaar op politiek, niet op de mensen!

U kan er in Tielt-Winge de laatste dagen niet om heen, de zogenaamde “nieuwe milieubelasting”. Tijdens de gemeenteraad van 17 november 2016 besloot de meerderheid van Open VLD en sp.a om deze belasting goed te keuren. Uiteraard stemde N-VA resoluut tegen. De argumenten geuit door gemeenteraadslid Hilde De Coninck waren duidelijk. Deze “milieubelasting” had niets met “milieu” te maken  maar was een platvloerse belastingverhoging. Het reglement houdt zelfs geen rekening met de gezinssamenstelling en daaruit voortkomende “milieu-voetafdruk”. Eind mei kreeg de bevolking dan het aanslagbiljet voor deze nieuwe platvloerse belasting in de brievenbus. De terechte reacties van de burgers liegen er dan ook niet om.

“We zijn niet te spreken over deze platte belastingverhoging en de manier waarop deze meerderheid dat wilt proberen te verkopen aan de bevolking” zegt N-VA voorzitter Tom Werner. Open VLD liet in een verklaring weten dat ‘er aan de uitgavenzijde nog weinig te rapen viel’. Bijkomende besparingen waren volgens deze meerderheid dus niet zinvol.
Dit klopt hoegenaamd niet.

Naast de dringende maatregelen die nodig zijn om de uitgaven van het OCMW te beperken is er één uitgavenpost die deze meerderheid weigerde te overwegen. De besparing op de politieke werking zelf!

In beide gevallen keuzes van deze meerderheid om een zogenaamde bestuursovereenkomst te realiseren, iets wat deze meerderheid eerder zelfs liet ontvallen in een gemeenteraad. “De prijs van deze keuze is al meerdere keren een dure keuze voor de inwoner geweest , zo blijkt uit alle retributies en belastingen die sindsdien zijn ingevoerd” aldus gemeenteraadslid Luc De Kerf.

Terug even naar de keuze om geen politieke besparing door te voeren. Aan het begin van de legislatuur besloot deze meerderheid om het aantal schepenen niet te verminderen. Iedere schepen kost de belastingbetaler ongeveer 43.000 euro per jaar. N-VA eist al sinds 2013 om het met een schepen minder te doen. Dit zou een besparing van ongeveer 258.000 euro betekenen over de hele legislatuur. Daarmee alleen al komt men aan het geschatte bedrag dat de nieuwe belasting volgens de schepen van Financiën moet opbrengen.

“In plaats van te besparen op politiek voert deze meerderheid gewoon nieuwe belastingen in, waarvan deze ‘socialistische belasting’ de meest recente is. Voor alle N-VA mandatarissen en het voltallig bestuur van N-VA Tielt-Winge is deze beslissing onaanvaardbaar” aldus Tom Werner.

Concreet pleit N-VA voor de volgende politieke besparingsmaatregelen:

- Het aantal schepenen beperken (minimaal 1, liefst 2)
- Het integreren van de OCMW-raad in de gemeenteraad (8 betaalde mandatarissen minder)

We kunnen enkel concluderen dat N-VA het anders zou hebben aangepakt en dat met N-VA in een bestuur dergelijke onrechtvaardige en onoordeelkundige maatregelen  geen schijn van kans zouden hebben gemaakt om uitgevoerd te worden.

“Onze N-VA mandatarissen zullen in alle politieke raden van Tielt-Winge blijven pleiten om te besparen op de politieke werking van de gemeente en zich blijven verzetten tegen dergelijke platvloerse belastingverhogingen. ” besluit Tom Werner.Meer nieuws van N-VA Tielt-Winge

maandag 4 december 2017 Aperitiefgesprek Terrorisme en radicalisering
vrijdag 27 oktober 2017 "Iedereen burgemeester in Tielt-Winge".
dinsdag 26 september 2017 Test je kennis en ga de uitdaging aan op de Familiequiz van N-VA Tielt-Winge!
vrijdag 7 juli 2017 Krijg een geschenk op de Vlaamse feestdag!
donderdag 1 juni 2017 Bespaar op politiek, niet op de mensen!
vrijdag 23 september 2016 Test je kennis op de Familiequiz van N-VA Tielt-Winge!

Over N-VA Tielt-Winge

N-VA Tielt-Winge
Politieke partij in Tielt-Winge met 4 gemeenteraadsleden, 1 politieraadslid en 2 OCMW-raadsleden.

., 3390 Tielt-Winge

.

http://tielt-winge.n-va.be/

Meer informatie