mattheuspassie

mattheuspassie

Onder leiding van Jos Vermunt
Nederlands dirigent Jos Vermunt is een autoriteit in Nederland voor wat uitvoeringen van Bach betreft. Hij studeerde koordirectie aan het Utrechts Conservatorium bij Reinier Wakelkamp en orkestdirectie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Lucas Vis. Hij leidt de Residentie Bach Ensembles en het Toonkunstkoor in Utrecht. Als hoofddocent koordirectie is hij verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Vermunt dirigeerde ook verschillende malen bij koninklijke plechtigheden, zoals de uitvaartdiensten van koningin Juliana en de doopdiensten van prinses Alexia en prinses Ariane. Vanwege zijn bijzondere inspanningen ten behoeve van de vorstelijke plechtigheden verleende koningin Beatrix hem de ‘Eremedaille voor Kunst en Wetenschap’ die verbonden is aan de Huisorde van Oranje.Meer nieuws van Igcs

donderdag 24 maart 2016 mattheuspassie
donderdag 4 juni 2015 Jazzwood

Over Igcs

Igcs
evenmenten organiseren

Dutselstraat 17, 3220 Holsbeek

0496551616

Meer informatie