Zijn uw facturen nog conform de wetgeving?

Zijn uw facturen nog conform de wetgeving?

VERPLICHTE VERMELDINGEN OP FACTUUR EN EEN CREDITNOTA

Gezien er toch regelmatig gezondigd wordt tegen de verplichte vermeldingen op de factuur én de administratie graag boetes uitschrijft voor elke inbreuk leek het ons nuttig om de verplichte vermeldingen op factuur en creditnota even in herinnering te brengen

Wat de factuur betreft :

 1. Het woord “ factuur” dient vermeld te worden
 2. De datum van uitreiking van de factuur
 3. Het volgnummer : elke factuur krijgt een uniek, opeenvolgend nummer.  Dit nummer wordt gebruikt om de factuur te verwerken in de boekhouding.  Elke jaar mag deze nummering opnieuw starten.  Vb 20160001, 20170001
 4. Het RPR nummer :  rechtspersonenregister is enkel van toepassing voor vennootschappen. Vb RPR Leuven, waarbij Leuven staat voor de bevoegde rechtbank. U kunt de bevoegde rechtbank opzoeken via:  http://www.juridat.be/kantons/kantons.htm
 5. Uw eigen identiteitsgegevens
  1. Naam of maatschappelijke benaming
  2. Rechtsvorm indien vennootschap (NV, BVBA, CVBA, CVOA, V.O.F., Comm.VA)
  3. Adres of maatschappelijke zetel
  4. Btw-identificatienummer (bv. BTW BE 0111 124 567) indien btw-plichtig
  5. Uw bankrekeningnummer IBAN & BIC
 6. Identiteitsgegevens van de klant
  1. Naam of maatschappelijke benaming van de klant
  2. Rechtsvorm indien vennootschap (NV, BVBA, CVBA, CVOA, V.O.F., Comm.VA)
  3. Adres of maatschappelijke zetel
  4. Btw-identificatienummer van de klant moet altijd vermeld staan :
   1. indien de klant btw-plichtig is en Belg
   2. indien de klant btw-plichtig is met een zetel in de Europese Unie, dan moet zijn buitenlands btw-nummer vermeld staan
   3. indien de klant wel btw-plichtig is, doch het btw-nummer is nog in aanvraag, vermeld: “in aanvraag” 

                         Opmerking : btw-identificatienummer van de klant niet vermelden indien de klant niet btw-plichtig is of indien de klant btw-plichtig is met een zetel buiten de Europese Unie (bv. China, Zwitserland,

7. Datum dat de transactie belastbaar is : dit is :

 1. Of datum van de levering van de goederen
 2. Of datum waarop de dienstverrichting heeft plaatsgevonden
 3. Of  datum waarop een deel of de gehele prijs werd ontvangen indien deze verschilt van de uitreikingsdatum van de factuur

Er geldt een administratieve tolerantie: wanneer factuurdatum en leveringsdatum gelijk loopt, hoeft de leveringsdatum niet vermeld te worden.

8. Aard of benaming van de goederen of diensten, de hoeveelheid, de eenheidsprijs… kortom de gegevens nodig om de handeling te bepalen waarop btw verschuldigd is

9. De maatstaf van heffing voor elk tarief: het bedrag waarop de btw verschuldigd is, per btw-tarief het bedrag afzonderlijk vermelden exclusief btw; eventueel prijskortingen indien deze niet in de eenheidsprijs zijn begrepen

10. BTW –Tarieven:  0%, 6%,12%, 21%

11. De verschuldigde BTW in EUR : het bedrag van de verschuldigde btw

12. Het totaal bedrag van de factuur in EUR.

Extra vermeldingen op de factuur

Volgende teksten dienen vermeld te worden :

“BTW–VERLEGD” : voor handelingen waarop de BTW verlegd wordt.  Het gaat hier over volgende handelingen :

 • werken in onroerende staat door Belgische belastingplichtige (het vroegere “BTW te voldoen door de medecontractant volgens art.20 K.B. nr. 1 ”) Men mag ook nog het volgende vermelden: “BTW-verlegd volgens stelsel van medecontractant volgens art 20 van KB nr1”
 • bij intracommunautaire diensten,  indien het om B2B dienstverrichtingen gaat binnen de EU

“ART. 39 W. BTW” : moet vermeld staan indien het om uitvoer gaat (buiten EU).

“ART. 39BIS W. BTW” : Intracommunautaire leveringen binnen EU

“BIJZONDERE REGELING REISBUREAUS” : vermelden, enkel voor de reisbureaus

“DUPLICAAT” : indien verschillende exemplaren van een factuur worden uitgereikt moet duidelijk vermeld staan dat het om een duplicaat gaat.

“DUBBEL UITGEREIKT OP AANVRAAG VAN DE KLANT TER VERVANGING VAN DE VERLOREN GEGANE FACTUUR” : Dit moet verplicht vermeld staan + naam + handtekening + datum.

“FACTUUR UITGEREIKT DOOR AFNEMER” : dit moet men verplicht melden indien de medecontractant de factuur zelf opmaakt (selfbilling).

13. De verkoopsvoorwaarden

Wat de creditnota betreft :

1. CREDITNOTA: dient vermeld te staan i.p.v. factuur want een creditnota wordt gemaakt indien de oorspronkelijke factuur verkeerd was.

2. “BTW terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht ( art. 4&1 3° KB nr 4 )” Dit moet op alle creditnota’s staan. Momenteel wordt dit grondig gecontroleerd door BTW administratie.

3. Er moet verwezen worden naar de oorspronkelijke factuur en factuurdatum.Meer nieuws van Accountantskantoor GoVa & Partners

donderdag 14 september 2017 Fraude in naam van Proximus
dinsdag 5 april 2016 Zijn uw facturen nog conform de wetgeving?
dinsdag 5 januari 2016 BTW op verbouwing

Over Accountantskantoor GoVa & Partners

Accountantskantoor GoVa & Partners
Boekhouding - fiscaliteit - bedrijfsmanagement

Kruisstraat 3/01, 3390 Tielt (vl.br.)

+32 16 64 08 12

+32 16 64 02 88

+32 475 26 08 30

http://www.vabec.be

Meer informatie